Om oss

Församlingen, som är en del av Equmeniakyrkan, består av för närvarande 80 medlemmar och räknar som sitt geografiska område socknarna Visnum och Visnums-Kil i Kristinehamns kommuns södra del. Inom området finns tre byar/samhällen: Bäckhammar, Nybble och Vike.
Vill du veta mer om vår församling och vårt arbete är du välkommen att besöka våra gudstjänster och samlingar. Du kan också ta kontakt med någon i församlingen eller vår pastor Ulf Eriksson.

 

Pastor:
Ulf Eriksson           
073-3126930

 

Diakon:
Linnea Kihlström         
073-46 14 077

Bankgiro:                   
224-3046

Församlingsnummer:  
3781

Bankgiro minnesfonden:
642-8411

Ordförande:           
Göran Kihlström         
0550-530 08

Kassörer:                  
Lennart Johansson     
0550-53358
Märtha Sandelin         
0550-53215