Equmenia

Equmenia Visnum 
Vi bedriver barn och ungdomsverksamhet i vår bygd.
Verksamhetsgrenar:

  • Söndagsträff
  • Spårarscout
  • Upptäckarscout
  • Onsdagsträffar – Under sommaren vid Hults Sommarhem

Platsen är Vike Missionshus.
Undringar kan ställas till våra Chefsledare:
Söndagsträffen Elin Gustavsson 0550-53016
Spårarscout Christina Wilhelmsson 0550-532 00, 070-361 95 77
Upptäckarscout Malin Kroon 0550-532 79
Varmt Välkomna önskar Ledargänget i Equmenia Visnum!
Styrelse:
Ordförande: Joakim Henningsson  0551-420 75,  070-289 31 36 Kassör:            Christina Wilhelmsson 0550-532 00,  070-361 95 77
Plusgiro:                     12 77 65-6
Vill du stödja Equmenia:s arbete?
Vecka efter vecka arbetar en skara ledare helt ideellt med att aktivera och leda nyingar, scouter och tonåringar. Alla vi andra, föräldrar m.fl. är med rätta imponerade av ledarnas insatser och önskar nog ibland att vi kunde hjälpa till på något sätt. Det kan vi!
Equmenia välkomnar alla som vill, att bli Equmeniastödjare. Equmeniastödjare blir man genom att sätta in valfri summa på postgiro 127765-6 och skriva Equmeniastödjare på talongen. För även om ledarna arbetar helt gratis drar verksamheten ändå vissa kostnader. T.ex. material, läger och ledarutbildningar. Det finns förtryckta inbetalningskort i Vike Missionshus för den som vill. Ungdomarna behöver ditt stöd. Välkommen i gänget!